Έκδοση: "Παιδί και Εκπαίδευση στο Μουσείο: Θεωρητικές Αφετηρίες, Παιδαγωγικές Πρακτικές"

Ετήσιο σεμινάριο "Εκπαίδευση στα μουσεία"

Πρακτική άσκηση

Παρουσιάσεις σε ομάδες φοιτητών ΙΕΚ – ΤΕΕ – ΤΕΙ - ΑΕΙ


Αρχική : Προγράμματα και υπηρεσίες : Για ενηλίκους : Ετήσιο σεμινάριο "Εκπαίδευση στα μουσεία"

Ετήσιο σεμινάριο "Εκπαίδευση στα μουσεία"

Ετήσιο Σεμινάριο Ενηλίκων "Εκπαίδευση στα Μουσεία"

-Για ποιο λόγο αξιοποιούμε τα μουσεία στην εκπαίδευση;
-Ποιες είναι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μουσεία;
-Πώς μελετάται, οργανώνεται και υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στα μουσεία;
-Ποιες ερμηνευτικές τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο;

Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν τους βασικούς στόχους του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στα Μουσεία» που διοργανώνεται από το 1987 συνεχώς από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν την έννοια της μουσειακής εκπαίδευσης.

Η διάρκεια είναι 200 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητικό (120 ώρες) και πρακτικό μέρος (80 ώρες). Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης πραγματοποιούνται εισηγήσεις από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, αναλόγως με τη θεματική ενότητα.
Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες καλούνται να παρακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, αλλά και να μελετήσουν και να πραγματοποιήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του σεμιναρίου (θεωρίας και πρακτικής άσκησης) παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αιτήσεις για τον κύκλο 2012-2013 (συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό και μικρή φωτογραφία) γίνονται δεκτές ως την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012.

Αίτηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και το κόστος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στο 2103312995.

Κορυφή της σελίδας